Spoznajte nas

“Želja po vsakodnevnih izzivih, nenehnem nadgrajevanju znanja in dinamičnem delu z ljudmi me je vodila do študija prava. ”

Ker me je pritegnilo predvsem civilno in gospodarsko pravo, sem nadaljevala z magistrskim študijem civilnega in gospodarskega prava ter doktorskim študijem civilnega prava. Največ izkušenj z različnih področij prava sem pridobila na različnih stopnjah sodišč, na okrajnem (kazenski oddelek), višjem (civilni in oddelek za alternativno reševanje sporov) ter vrhovnem sodišču (delovno–socialni oddelek).

Delo sem nadaljevala na Državnem pravobranilstvu in pri odvetniku. Po zadnji zaposlitvi v kabinetu ministra za javno upravo je padla odločitev, da delo opravljam kot samostojna podjetnica. Prepričana sem namreč, da lahko na tak način najbolje širim svoje poslanstvo, ki je v pomoči ljudem in skrbi za njihove interese.

Delo v odvetništvu je nujna nadgradnja. Pomembno mi je, da se nenehno strokovno izpopolnjujem. Nazadnje sem naredila izpita za svetovalko za begunce in mediatorko.

Ker si prvenstveno prizadevam za mirno rešitev sporov, sem na listi mediatorjev v Mediacijskem centru Ljubljana, v Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije ter na listi mediatorjev pri Odvetniški zbornici Slovenije v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odvetniški družbi.

Na eni od višjih ljubljanskih šol predavam različne pravne predmete, na redni bazi pa pišem strokovne članke iz različnih pravnih področij.

V prostem času tečem, kolesarim, hodim na fitnes in jogo. Obožujem hribe in argentinski tango.

1. Formalna izobrazba

 • doktorica znanosti na področju civilnega prava, Pravna fakulteta v Ljubljani (2013)
 • magistrica znanosti na področju civilnega in gospodarskega prava, Pravna fakulteta v Ljubljani (2010)
 • univerzitetna diplomirana pravnica, Pravna fakulteta v Ljubljani (2003)
 • profesorica glasbe, Akademija za glasbo v Ljubljani (2010)
 • Gimnazija Maribor (1994–1998)
 • Srednja glasbena in baletna šola Maribor (1993–1997)

2. Dodatna izobrazba

 • pravniški državni izpit (2008)
 • državni izpit iz javne uprave (2006)
 • začetno in osnovno usposabljanje ter izpit za mediatorje (2010 in 2011)
 • dodatno usposabljanje za mediatorje (2017, 2018, 2019)
 • izpit za svetovalko za begunce (2015)
 • stalno izpopolnjevanje na področju prava
 • samostojna odvetnica, Dr. Nana Weber – odvetnica (2017)
 • samostojna podjetnica, Pravne rešitve, Nana Weber s.p. (2016)
 • sekretarka v kabinetu ministra za javno upravo (2015–2016)
 • odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji, d.o.o. (2014)
 • novinarka – urednica časopisa Pravna praksa (2011–2014)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Državnem pravobranilstvu RS (2013–2014)
 • vodja projektov za delovnopravno in kadrovsko področje v HRM d.o.o. (2013)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Vrhovnem sodišču RS (2012–2013)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Višjem sodišču v Ljubljani (2011–2012)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Okrajnem kazenskem sodišču v Ljubljani (2010–2011)
 • višja svetovalka v Sektorju za nepremičnine in investicije v pravosodju, v Direktoratu za pravosodno upravo, na Ministrstvu za pravosodje (2008–2009)
 • sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2005–2007)
 • učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja in zborovodja na Osnovni šoli Mirana Jarca (2004–2005)
 • učiteljica predmetnega pouka – glasbene vzgoje in zborovodja na Osnovni šoli Zalog (2010)
 • mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana (2011–2015, 2017)
 • mediatorka v Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije (2017–)
 • svetovalka za begunce (2014–)
 • sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani (2011–)
 • predavateljica višje šole za predmete s področja prava, na višji šoli B2 (2012–)

POSLANSTVO

Aut viam inveniam aut faciam.

Pot bom ali našel ali naredil.

Hanibal

Področja dela

Civilno pravo
V sklopu civilnega prava vam nudimo celovito svetovanje in zastopanje.
Preberite več
Dedno pravo
Zakon o dedovanju, kako poteka dedovanje, kdo ima pravice, veljavnost ipd. Dedno pravo.
Preberite več
Delovno pravo
Delovno pravo. Vse v zvezi z delavnimi razmerji, pogodbami o zaposlitvi, pogodbami o delu, upokojitvi, varstvu delavcev ipd.
Preberite več
Družinsko pravo
Ureja temeljna načela in pravila glede osebnih stanj posameznika kot so: rojstvo, zakonska zveza, izvenzakonska skupnost, razmerja med ...
Preberite več
Gospodarsko pravo
- Družbe in družbeniki, postopki zaradi insolventnosti
Preberite več
Izvršbe
Specializirana družba za sodne izterjave / sodne izvršbe!
Preberite več

OBJAVE

 1. Družinski zakonik (DZ): Uvodna pojasnila, Lexpera in GV Založba, 2018
 2. urednica zadnje izdaje knjige Delovno pravo in pravo socialne varnosti– zbirka predpisov, GV Založba, 2013, v soavtorstvu
 3. STVARNA KAZALA za naslednje publikacije:
 • Družinski zakonik (DZ): Uvodna pojasnila, Lexpera in GV Založba, 2018
 • Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi. Filozofske, teoretične in praktične refleksije avtorja dr. Andraža Terška, Lexpera in GV Založba, 2018, v soavtorstvu
 • Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Lexpera, GV Založba, 2018
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ–2) z novelo ZPIZ–2A, GV Založba, 2013
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR–1) in Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) z novelo ZUTD–A, GV Založba, 2013
 • Meje svobode tiska avtorja dr. Roka Čeferina, GV Založba, 2013, v soavtorstvu
 1. v soavtorstu z dr. Grego Strbanom: (Ne)dopustnost ponovne odmere pokojnine, Podjetje in delo, 39, št. 2 (2013), str. 342–357
 1. Stranska intervenienca na strani neobstoječe stranke, Pravna Praksa, letnik 2012, št. 45 (22. nov. 2012), str. 12–13
 2. (Ne)izvedljivost nadomestnega materinstva: slovenska realnost in primerjalnopravne rešitve, Pravnik, letnik 65, št. 9/10 (2010), str. 651–671
 3. Pravice istospolnih partnerjev v razmerju do otrok, Pravnik, letnik 65, št. 7/8 (2010), str. 495–524
 4. Trditveno breme na ramenih strank, odločitev v rokah sodišča, revija Pravnik, letnik 65, št. 9/10 (2010), str. 651–671

2019

 1. Začasne odredbe – neustreznost roka za uvedbo glavnega postopka, Pravna praksa, letnik 2019, št. 38-39 (11. okt. 2019), str. 23-24
 2. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – problemi v praksi z vidika prepovedi konkurence, Odvetnik, leto XXI, št. 2 (90), mar. 2019, str. 29-33
 3. Novosti Družinskega zakonika v razmerjih med starši in otroki, Odvetnik, leto XXI, št. 1 (89), pomlad 2019, str. 7-12
 4. Smetenje v gozdu in dolžnosti lastnika gozdnega zemljišča, Pravna praksa, letnik 2019, št. 1-2 (10. jan. 2019), str. 16-17

 

2018

 1. Novosti pri sklepanju zakonske zveze, TFL Glasnik, št. 2, 16. jan. 2018
 2. Družinski zakonik – spremembe, ki začnejo veljati pred njegovo uporabo, in tiste, ki že veljajo, Pravna praksa, letnik 2017, št. 49-50, Priloga

 

2017

 1. Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove, TFL Glasnik, št. 31, 21. nov. 2017
 2. Ali in kako lahko RTV preveri, ali je v stanovanju televizija?, TFL Glasnik, št. 27, 17. okt. 2017
 3. Upravičenost do razlike v plači v primeru vštevanja dodatkov v osnovno plačo, TFL Glasnik, št. 25, 3. okt. 2017
 4. Kako pravilno vročiti odpoved po novem?, TFL Glasnik, št. 22, 12. sept. 2017

 

2016

 1. Pravica odločanja dijakov, Pravna praksa, letnik 2016, št. 36–37 (22. sept. 2016), str. 11–12
 2. Očetovski dopust v času odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi, Pravna praksa, letnik 2016, št. 33 (25. avg. 2016), str. 11–12
 3. Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, Pravna praksa, letnik 2016, št. 23 (9. jun. 2016), str. 6–7
 4. Sprememba vere v azilnem postopku, letnik 2016, št. 19 (12. maj 2016), str. 27–28

 

2014

 1. Delavci pred upokojitvijo – nedopustna praksa upravnih organov, Pravna praksa, letnik 2014, št. 33 (28. avg. 2014), str. 15–17
 2. Posvojitev partnerjevega otroka, Pravna praksa, letnik 2014, št. 29/30 (24. jul. 2014), str. 17–18

 

2013

 1. Vloga na (ne)pristojno sodišče, Pravna praksa, letnik 2013, št. 3 (24. jan. 2013), str. 13–14
 2. Sodna praksa Sodišča EU v letu 2012 na področju delovnega prava in prava socialne varnosti, Delavci in delodajalci, letnik 13, 1 (2013), str. 101–119
 3. Spola nista le dva, Pravna praksa, letnik 2013, št. 29/30 (25. jul. 2013), str. 18–19
 4. Tudi ekonomsko odvisne osebe do delovnega razmerja, Pravna praksa, letnik 2013, št. 26 (4. jul. 2013), str. 16–17
 5. Sprememba spola v Sloveniji, Pravna praksa, letnik 2013, št. 16/17 (25. apr. 2013), str. 21–23
 6. Nepotrebna prisilna sterilizacija, Pravna praksa, letnik 2013, št. 7/8 (21. feb. 2013), str. 22–23

 

2012

 1. Nedopustnost tradicije porok deklet, mlajših od 15 let, Pravna praksa, letnik 2012, št. 2 (19. jan. 2012), str. 16–18
 2. v soavtorstvu z dr. Jasno Murgel, Vračilo sodne takse, Pravna praksa, letnik 2012, št. 11 (22. mar. 2012), str. 6–8
 3. Kako naj zapustnikov upnik doseže ločitev zapuščine?, Pravna praksa, 31, letnik 2012,, št. 16/17 (26. apr. 2012), str. 19–20
 4. v soavtorstvu z Gregorjem Jenkom: Zadovoljstvo tudi ob neuspešni mediaciji, Pravna praksa, letnik 2012, št. 18 (10. maj 2012), str. 14–16
 5. Posledice spremembe spola za zakonsko zvezo, Pravna praksa, letnik 2012, (23. avg. 2012), str. 18–19
 6. Kako obiti neplodnost, Pravna praksa, letnik 2012, št. 36 (20. sep. 2012), str. 19–20
 7. Dileme nadomestnega materinstva, Pravna praksa, letnik 2012, št. 44 (15. nov. 2012), str. 15–17
 8. Starševstvo istospolnih partnerjev, Pravna praksa, letnik 2012, št. 46 (29. nov. 2012), str. 13–14

 

 2011

 1. Učinkovitost sodnega varstva pred ESČP, Pravna praksa, letnik 2011, št. 32 (25. avg. 2011), Priloga, str. II–VII
 2. V šolah tudi o homoseksualnosti, Pravna praksa, letnik 2011, št. št. 32 (25. avg. 2011), str. 19–20
 3. Pogojni odpust pod drobnogledom, Pravna praksa, letnik 2011, št. 13 (7. apr. 2011), str. 7–9
 4. Ali prejem darovane krvi pogojujejo predsodki!?, Pravna praksa, letnik 2011, št. 12 (31. mar. 2011), str. 20–21

 

2010

 1. Še o problemih izvajanja ZDZdr v praksi, Pravna praksa, letnik 2010, št. 34 (2. sep. 2010), str. 19–20
 2. Odprta vprašanja tudi na področju OBMP, Pravna praksa, letnik 2010, št. 29/30 (22. jul. 2010), str. 24–26
 3. ZDZdr – ali zakonodaja dovolj ščiti pred zlorabo pravic?, Pravna praksa, letnik 2010, št. 28 (15. jul. 2010), str. 10–11
 4. Priznavanje tujih sodnih odločb o posvojitvi otroka s strani istospolnih partnerjev, Pravna praksa, letnik 2010, št. 27 (8. jul. 2010)

2019

 1. Vloga zagovornika otroka, Pravna praksa, letnik 2019, št. 38-39 (11. okt. 2019), str. 23-24
 2. Prošnja za odlog kazni zapora in odločitev sodišča po dnevu začetka prestajanja kazni po pozivu, Pravna praksa, letnik 2019, št. 37 (3. okt. 2019), str. 22
 3. Otrokovo mnenje v družinski mediaciji, Pravna praksa, letnik 2019, št. 37 (3. okt. 2019), str. 22-23
 4. Opica kot domača žival, Pravna praksa, letnik 2019, št. 36 (26. sept. 2019) str. 23
 5. Predhodno svetovanje pri tožbi polnoletnega upravičenca do preživnine, Pravna praksa, letnik 2019, št. 36 (26. sept. 2019) str. 23
 6. Plačilo elektrike in komunalnega prispevka za energetsko samozadostno hišo, Pravna praksa, letnik 2019, št. 34-35 (19. sept. 2019) str. 28
 7. Izvršba na podlagi delne zamudne sodbe, Pravna praksa, letnik 2019, št. 34-35 (19. sept. 2019) str. 28 -29
 8. Vračanje darila staršem, Pravna praksa, letnik 2019, št. 33 (5. sept. 2019) str. 22-23
 9. Po napadu psa: postopek in posledice, Pravna praksa, letnik 2019, št. 33 (5. sept. 2019) str. 22
 10. Kam s psom, za katerega lastnik več ne more skrbeti?, Pravna praksa, letnik 2019, št. 32 (29. avg. 2019) str. 22
 11. Delna odpoved pogodbe o zaposlitvi, Pravna praksa, letnik 2019, št. 26 (4. jul. 2019) str. 24
 12. Odpravnina v primeru smrti delodajalca – fizične osebe, Pravna praksa, letnik 2019, št. 23 (20. jun. 2019) str. 27
 13. Najem stanovanja in domače živali, Pravna praksa, letnik 2019, št. 23 (13. jun. 2019) str. 21-22
 14. Spet o odpovedi iz poslovnih razlogov starejši delavki, Pravna praksa, letnik 2019, št. 21-22 (6. jun. 2019) str. 30
 15. Nadomestilo za brezposelnost pri sporazumnem prenehanju delovnega razmerja, Pravna praksa, letnik 2019, št. 20 (23. maj 2019) str. 23-24
 16. Dovoljeno fotokopiranje strokovne knjige, Pravna praksa, letnik 2019, št. 15 (11. apr. 2019) str. 23-24
 17. Obveščanje najemodajalca o obiskih preko noči, Pravna praksa, letnik 2019, št. 14 (4. apr. 2019) str. 24
 18. Financiranje iz šolskih skladov, Pravna praksa, letnik 2019, št. 12 (21. mar. 2019) str. 23-26
 19. Odpoved starejši delavki – prejemanje denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, Pravna praksa, letnik 2019, št. 11 (14. mar. 2019) str. 23-24
 20. Popravni izpit in dokončanje osnovne šole, Pravna praksa, letnik 2019, št. 9-10 (7. mar. 2019) str. 29
 21. Neobveščanje dedičev o smrti, Pravna praksa, letnik 2019, št. 7 (14. feb. 2019) str. 23-24
 22. Omejevanje nabiranja užitnih gozdnih dobrin, Pravna praksa, letnik 2019 (24. jan. 2019), str. 23

2018

 1. Otrokova tožba zaradi šolanja na domu, Pravna praksa, letnik 2018, št. 48 (13. dec. 2018), str. 23-24
 2. Davek na dediščino, Pravna praksa, letnik 2018, št. 47 (6. dec. 2018), str. 23-24
 3. Ustna oporoka, Pravna praksa, letnik 2018, št. 45-46 (22. nov. 2018), str. 28
 4. Najemnikova odpoved in plačilo najemnine, Pravna praksa, letnik 2018, št. 44 (15. nov. 2018), str. 24
 5. Odpoved dediščini v korist otroka, Pravna praksa, letnik 2018, št. 43 (8. nov. 2018), str. 24
 6. Dogovor o preživljanju v obliki notarskega zapisa, Pravna praksa, letnik 2018, št. 34 (13- sept. 2018), str. 23-24
 7. Lajež v večstanovanjski hiši, Pravna praksa, letnik 2018, št. 27 (12. jul. 2018), str. 23-24
 8. Brezplačno opravljanje dela in konkurenčna prepoved, Pravna praksa, letnik 2018, št. 23 (14. jun. 2018), str. 24
 9. Pes v skupnih prostorih, Pravna praksa, letnik 2018, št. 19 (17. maj 2018), str. 25-26
 10. Povrnitev stroškov prevoza otroka s posebnimi potrebami, Pravna praksa, letnik 2018, št. 10 (15. mar. 2018), str. 25
 11. Osebni stečaj in plačilo posebnega pogoja po kazenski obsodilni sodbi, Pravna praksa, letnik 2018, št. 9 (8. mar. 2018), str. 24
 12. Društvo kot sobodajalec, Pravna praksa, letnik 2018, št. 5 (1. feb. 2018), str. 26
 13. Odpoved iz poslovnih razlogov starejši delavki – upoštevanje znižanja starostne meje, Pravna praksa, letnik 2018, št. 3-4 (25. jan. 2018), str. 30-31
 14. Ponovna zaposlitev upokojenke in pravica do odpravnine, Pravna praksa, letnik 2018, št. 2 (18. jan. 2018), str. 24

 

2017

 

 1. Hormonski vložki in odgovornost zdravnika, Pravna praksa, letnik 2017, št. 41–42 (26. okt. 2017), str. 33-34
 2. Bolniška v času odpovednega roka, Pravna praksa, letnik 2017, št. 39-40 (13. okt. 2017), stran 35-36
 3. Kako doseči izvršbo na izvršbo?, Pravna praksa, letnik 2017, št. 38 (5. okt. 2017), stran 23
 4. Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo – II, Pravna praksa, letnik 2017, št. 36-37 (28. sept. 2017), stran 35-36
 5. Šolska prehrana – posebni obroki iz verskih razlogov, Pravna praksa, letnik 2017, št. 36-37 (27. sept. 2017), stran 34-35
 6. Potni nalog in terenski dodatek – II, Pravna praksa, letnik 2017, št. 35 (21. sept. 2017), str. 27-28
 7. Smrt delavke, katere delo delavec nadomešča, Pravna praksa, letnik 2017, št. 24–25 (22. jun. 2017), str. 29
 8. Dopust javnega uslužbenca v javnem zavodu, Pravna praksa, letnik 2017, št. 23 (15. jun. 2017), str. 25–26
 9. Upokojitev delavke in regres, Pravna praksa, letnik 2017, št. 22 (8. jun. 2017), str. 24
 10. Počitnice z otrokom v tujini, Pravna praksa, letnik 2017, št. 20/21 (25. maj 2017), str. 31
 11. Glasovanje o ravnatelju, Pravna praksa, letnik 2017, št. 7/8 (23. feb. 2017), str. 25–26
 12. Odpravnina ob poteku pogodbe in hkratni upokojitvi, Pravna praksa, letnik 2017, št. 3/4 (26. jan. 2017), str. 33
 13. Priznanje očetovstva, Pravna praksa, letnik 2017, št. 1 (12. jan. 2017), str. 26

 

 2016

 1. Stroški izobraževanja, Pravna praksa, letnik 2016, št. 49/50 (22. dec. 2016), str. 39–40
 2. Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor, Pravna praksa, letnik 2016, št. 48 (8. dec. 2016), str. 27
 3. Skrajšanje delovnega časa, Pravna praksa, letnik 2016, št. 44 (17. nov. 2016), str. 44
 4. Poplačilo zapustnikovih kreditov, Pravna praksa, letnik 2016, št. 41/42 (27. okt. 2016), str. 32.
 5. Razveza zakonske zveze, Pravna praksa, letnik 2016, št. 39/40 (14. okt. 2016), str. 29
 6. Garantno pismo, Pravna praksa, letnik 2016, št. 39/40 (14. okt. 2016), str. 30
 7. Oprostitev vrnitve denarne socialne pomoči zapustnika, Pravna praksa, letnik 2016, št. 36–37 (22. sept. 2016), str. 32
 8. Nakup zaščitene kmetije, Pravna praksa, letnik 2016, št. 31/32 (19. avg. 2016), str. 31
 9. Predkupna pravica občine, Pravna praksa, letnik 2016, št. 31/32 (19. avg. 2016), str. 31–32
 10. Ponovna zaposlitev tujca kot direktorja obstoječe družbe, Pravna praksa, letnik 2016, št. 25/26 (23. jun. 2016), str. 20
 11. Veljavnost nezavezujoče kolektivne pogodbe, Pravna praksa, letnik 2016, št. 23 (9. jun. 2016), str. 19
 12. Imena avtorjev zakonov, Pravna praksa, letnik 2016, št. 20/21 (19. maj 2016), str. 29
 13. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga za starejšega delavca, Pravna praksa, letnik 2016, št. 16/17 (21. apr. 2016), str. 23
 14. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v času bolniškega staleža, Pravna praksa, letnik 2016, št. 16/17 (21. apr. 2016), str. 23
 15. Odjava stalnega bivališča, Pravna praksa, letnik 2016, št. 12/13 (24. mar. 2016), str. 25–26

2015

 1. Krajši delovni čas, Pravna praksa, letnik 2015, št. 31/32 (20. avg. 2015), str. 27
 2. Odločba o letnem dopustu, Pravna praksa, letnik 2015, št. 29/30 (23. jul. 2015), str. 23
 3. Dodatek za delovno dobo, Pravna praksa, letnik 2015, št. 20/21 (21. maj 2015), str. 24–25
 4. Dijak v svet srednje šole, Pravna praksa, letnik 2015, št. 16/17 (23. apr. 2015), str. 27
 5. Javni uslužbenec kot popoldanski s. p., Pravna praksa, letnik 2015, št. 13 (2. apr. 2015), str. 20
 6. Izraba letnega dopusta, Pravna praksa, letnik 2015, št. 13 (2. apr. 2015), str. 19–20
 7. Izplačilo višje jubilejne nagrade, Pravna praksa, letnik 2015, št. 11/12 (19. mar. 2015), str. 29
 8. Neplačana odsotnost z dela zaradi študija, Pravna praksa, letnik 2015, št. 10 (12. mar. 2015), str. 21–22
 9. Prenos letnega dopusta, Pravna praksa, letnik 2015, št. 9 (5. mar. 2015), str. 18
 10. Dodatni dnevi dopusta za otroke, Pravna praksa, letnik 2015, št. 6 (12. feb. 2015), str. 18–19
 11. Odpoved delavca v času poskusnega dela, Pravna praksa, letnik 2015, št. 5 (5. feb. 2015), str. 19
 12. Odpoved delavca v času mirovanja pogodbe, Pravna praksa, letnik 2015, št. 5 (5. feb. 2015), str. 18
 13. Določitev primernega delovnega mesta za delavko z omejitvijo delazmožnosti, Pravna praksa, letnik 2015, št. 3/4 (22. jan. 2015), str. 26
 14. Ustreznost delovnega mesta, Pravna praksa, letnik 2015, št. 3/4 (22. jan. 2015), str. 25–26

2014

 1. Nadzor nad delavcem, Pravna praksa, letnik 2014, št. 49/50 (18. dec. 2014), str. 19–20
 2. Službeni telefon namesto dodatka, Pravna praksa, letnik 2014, št. 48 (11. dec. 2014), str. 14–15
 3. Diskriminacija pri plačilu dodatka, Pravna praksa, letnik 2014, št. 48 (11. dec. 2014), str. 14
 4. Še o nižji odpravnini, kot je zakonsko določena, Pravna praksa, letnik 2014, št. 47 (4. dec. 2014), str. 15
 5. Nagrajevanje inovacij iz delovnega razmerja, Pravna praksa, letnik 2014, št. 46 (27. nov. 2014), str. 20
 6. Obračun potnih stroškov, Pravna praksa, letnik 2014, št. 44 (13. nov. 2014), str. 19
 7. Odpravnina, nižja od zakonsko določene, Pravna praksa, letnik 2014, št. 42/43 (6. nov. 2014), str. 24
 8. Izbira ugodnejše pokojnine, Pravna praksa, letnik 2014, št. 40/41 (17. okt. 2014), str. 23
 9. Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo, Pravna praksa, letnik 2014, št. 38 (2. okt. 2014), str. 19
 10. Uporaba tujega prava v pogodbi o zaposlitvi, Pravna praksa, letnik 2014, št. 37 (25. sep. 2014), str. 21
 11. Krajši delovni čas, Pravna praksa, letnik 2014, št. 37 (25. sep. 2014), str. 20–21
 12. Starejši delavci in delo v izmenah, Pravna praksa, letnik 2014, št. 33 (28. avg. 2014), str. 19
 13. Plačilo članu nadzornega sveta ob odsotnosti, Pravna praksa, letnik 2014, št. 29/30 (24. jul. 2014), str. 21
 14. Vračunavanje stroškov za preživljanje v nujni dedni delež, Pravna praksa, letnik 2014, št. 27 (10. jul. 2014), str. 20–21
 15. Delo ob vikendih in praznikih poleg rednega delovnega časa, Pravna praksa, letnik 2014, št. 26 (3. jul. 2014), str. 17–18
 16. Obisk ginekologa med delovnim časom, Pravna praksa, letnik 2014, št. 24/25 (19. jun. 2014), str. 21
 17. Dodatni odmor za kadilce, Pravna praksa, letnik 2014, št. 24/25 (19. jun. 2014), str. 20
 18. Odmor za dojenje in nadomestilo plače, Pravna praksa, letnik 2014, št. 23 (12. jun. 2014), str. 18
 19. Javna dela – regres in letni dopust, Pravna praksa, letnik 2014, št. 22 (5. jun. 2014), str. 18–19
 20. Odsotnost z dela zaradi praznikov, Pravna praksa, letnik 2014, št. 21 (29. maj 2014), str. 17
 21. Delo otrok, Pravna praksa, letnik 2014, št. 20 (22. maj 2014), str. 16–17
 22. Obveznost plačila v primeru neupravičene odsotnosti, Pravna praksa, letnik 2014, št. 19 (15. maj 2014), str. 19
 23. Delo na domu, Pravna praksa, letnik 2014, št. 18 (8. maj 2014), str. 19–20
 24. Imenovanje strokovnega vodje v javnem zavodu, Pravna praksa, letnik 2014, št. 18 (8. maj 2014), str. 19
 25. Pripravništvo, Pravna praksa, letnik 2014, št. 16/17 (24. apr. 2014), str. 24–25
 26. Dopust zaradi selitve, Pravna praksa, letnik 2014, št. 16/17 (24. apr. 2014), str. 24
 27. Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, Pravna praksa, letnik 2014, št. 15 (17. apr. 2014)
 28. Disciplinski postopek, Pravna praksa, letnik 2014, št. 14 (10. apr. 2014), str. 19.
 29. Izredna odpoved delavca zaradi neizplačevanja plač, Pravna praksa, letnik 2014, št. 14 (10. apr. 2014)
 30. Odstop dela plače, Pravna praksa, letnik 2014, št. 13 (3. apr. 2014), str. 18–19
 31. Obvezni akti delodajalca, Pravna praksa, letnik 2014, št. 12 (27. mar. 2014), str. 19–20
 32. Popoldansko delo v trgovini, Pravna praksa, letnik 2014, št. 12 (27. mar. 2014), str. 19
 33. Letni dopust med čakanjem na delo, Pravna praksa, letnik 2014, št. 11 (20. mar. 2014), str. 16–17
 34. Obveščanje neizbranih kandidatov, Pravna praksa, letnik 2014, št. 10 (13. mar. 2014), str. 17
 35. Izpodbijanje izredne odpovedi delavca, Pravna praksa, letnik 2014, št. 10 (13. mar. 2014), str. 17
 36. Nezmožnost prihoda na delo, Pravna praksa, letnik 2014, št. 6/7 (13. feb. 2014), str. 25
 37. Nekakovostno in nestrokovno delo, Pravna praksa, letnik 2014, št. 6/7 (13. feb. 2014)
 38. Prva pomoč na delovnem mestu, Pravna praksa, letnik 2014, št. 6/7 (13. feb. 2014), str. 24–25
 39. Nova pogodba za krajši delovni čas, Pravna praksa, letnik 2014, št. 5 (6. feb. 2014), str. 20–21
 40. Obračun in povračilo nadomestila plače, Pravna praksa, letnik 2014, št. 5 (6. feb. 2014), str. 19–20
 41. Nadomestilo za neizrabljeni letni dopust, Pravna praksa, letnik 2014, št. 4 (30. jan. 2014), str. 19–20
 42. Jubilejna nagrada, Pravna praksa, letnik 2014, št. 3 (23. jan. 2014), str. 21
 43. Plačana odsotnost zaradi smrti zakonca, Pravna praksa, letnik 2014, št. 3 (23. jan. 2014), str. 21
 44. Več zavezujočih kolektivnih pogodb in jubilejna nagrada, Pravna praksa, letnik 2014, št. 1 (9. jan. 2014), str. 17–18
 45. Temperatura na delovnem mestu, Pravna praksa, letnik 2014, št. 1 (9. jan. 2014), str. 18

 

2013

 1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavki pred upokojitvijo, Pravna praksa, letnik 2013, št. 49/50 (19. dec. 2013), str. 23
 2. Neupravičena odsotnost z dela za manj kot pet dni, Pravna praksa, letnik 2013, št. 48 (12. dec. 2013), str. 19–20
 3. Transformacija v pogodbo za nedoločen čas – neizrabljeni letni dopust, Pravna praksa, letnik 2013, št. 48 (12. dec. 2013), str. 19
 4. Soglasje starejših delavcev za nadurno delo, Pravna praksa, letnik 2013, št. 47 (5. dec. 2013), str. 18
 5. Plačilo nadur, Pravna praksa, letnik 2013, št. 46 (28. nov. 2013), str. 20
 6. Prenehanje delovnega razmerja v času porodniškega dopusta, Pravna praksa, letnik 2013, št. 45 (21. nov. 2013), str. 17
 7. Naknadna odprava inšpektorjevega soglasja za odpoved, Pravna praksa, letnik 2013, št. 44 (14. nov. 2013), str. 17–18
 8. Delavkina napoved v času porodniškega dopusta, Pravna praksa, letnik 2013, št. 40/41 (18. okt. 2013), str. 26
 9. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga za starejšega delavca, Pravna praksa, letnik 2013, št. 38 (3. okt. 2013), str. 20

2010

 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga za starejšega delavca, Pravna praksa, letnik 2010, št. 16/17 (21. apr. 2016), str. 23

2015

 1. Dugar, Gregor: Podjetniško premoženje zakoncev, Pravna praksa, letnik 2015, št. 10 (12. mar. 2015), str. 32–33
 2. Vodovnik, Zvone: Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij, Pravna praksa, letnik 2015, št. 5 (5. feb. 2015), str. 30–31

2014

 1. Zakon o inšpekciji dela (ZID–1) z uvodnimi pojasnili, Pravna praksa, letnik 2014, št. 45 (20. nov. 2014), str. 30–31
 2. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP–1) z uvodnimi pojasnili, Pravna praksa, letnik 2014, št. 36 (18. sep. 2014), str. 30–31
 3. Zbornik v čast Karla Zupančiča: Družinsko in dedno pravo pred izzivi prihodnosti, Pravna praksa, letnik 2014, št. 24/25 (19. jun. 2014), str. 34–35
 4. Pravna ureditev podjetniškega premoženja zakoncev (doktorska dizertacija Gregorja Dugarja z enakim nasl.), Pravna praksa, letnik 2014, št. 1 (9. jan. 2014), str. 28

2012

 1. Betetto, Nina et al.: Mediacija v teoriji in praksi, revija Pravnik, letn. 67, št. 1/2 (2012), str. 129–135
 2. Betetto, Nina etal.: Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji, Pravna praksa, letnik 2012, št. 5 (9. feb. 2012), str. 29

2011

Osebni status posameznika: kritični preudarek naše in evropske pravne ureditve, Pravna praksa, letnik 2011, št. št. 24/25 (23. jun. 2011), str. 37

2019

 1. Izvršilno sodišče in predoja nepoštenosti pogojev, Pravna praksa, letnik 2019, št. 28-29 (18. jul. 2019) str. 39-40
 2. Odpoved najemne pogodbe in pravica do spoštovanja doma, Pravna praksa, letnik 2019, št. 27 (11. jul. 2019) str. 24-27
 3. Gre za prenos podjetja, ali ne?, Pravna praksa, letnik 2019, št. 27 (11. jul. 2019) str. 30-31
 4. Objektiven sistem evidentiranja delovnega časa je obvezen, Pravna praksa, letnik 2019, št. 24-25 (20. jun. 2019) str. 34-35
 5. Zahteva po znanju določenega jezika za zaposlitev v Evropskem parlamentu, Pravna praksa, letnik 2019, št. 21-22 (6. jun. 2019) str. 37-38
 6. Spletni nakupi – pravice potrošnikov do vrnitve blaga, Pravna praksa, letnik 2019, št. 16 (18. apr. 2019) str. 28-29
 7. Presoja upravičenosti razrešitve guvernerjev centralnih bank je v pristojnosti Sodišča EU, Pravna praksa, letnik 2019, št. 16 (18. apr. 2019) str. 29
 8. Meso, pridobljeno z obrednim zakolom, ne more imeti logotipa ekološke pridelave, Pravna praksa, letnik 2019, št. 13 (28. mar. 2019) str. 28-29
 9. Ničnost kreditnih pogodb, sklenjeni s tujimi upniki, Pravna praksa, letnik 2019, št. 11 (14. mar. 2019) str. 29-30
 10. Priznavanje poklicnih kvalifikacij iz drugih držav, Pravna praksa, letnik 2019, št. 5-6 (7. feb. 2019) str. 37-38
 11. Zasebna podjetja lahko shranjujejo žarePravna praksa, letnik 2019, št. 5-6 (17. jan. 2019) str. 28-29

2018

 1. Pravica dedičev do neizplačanega nadomestila za letni dopust, Pravna praksa, letnik 2018, št. 48 (13. dec. 2018), str. 28-29
 2. Sprememba spola in pravica do starostne pokojnine, Pravna praksa, letnik 2018, št. 28-29 (19. jul. 2018), str. 39-40
 3. Pravica istospolnega zakonca do prebivanja, Pravna praksa, letnik 2018, št. 26 (5. jul. 2018), str. 32-33
 4. Subsidiarna zaščita žrtve preteklega mučenja v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja, Pravna praksa, letnik 2018, št. 22 (7. jun. 2018), str. 30
 5. Pripadnost veroizpovedi kot pogoj za delovno mesto, Pravna praksa, letnik 2018, št. 20-21 (24. maj 2018), str. 40-41
 6. Postopek za ponovni sprejem, Pravna praksa, letnik 2018, št. 9 (8. mar. 2018), str. 31
 7. Razveza zakonske zveze pred verskim sodiščem, Pravna praksa, letnik 2018, št. 3-4 (25. jan. 2018), str. 40-41

2017

Pravica do prenosa in kopičenja neizrabljene pravice do plačanega letnega dopusta, Pravna praksa, letnik 2017 (14. dec. 2017), št. 48, str. 32

2016

 1. Sprememba vere v azilnem postopku, Pravna praksa, letnik  2016, št. 19 (12. maj 2016), str. 27–28

2013

 1. Prebivališče ni pogoj za subvencijo, Pravna praksa, letnik 2013, št. 5 (7. feb. 2013), str. 28
 2. Politična pripadnost ni razlog za odpoved, Pravna praksa, letnik 2013, št. 4 (31. jan. 2013), str. 25–26
 3. Visoke kazni za nespoštovanje sodb, Pravna praksa, letnik 2013, št. 1 (10. jan. 2013), str. 24–25

2012

 1. Neopravičljive zamude pred slovenskimi sodišči, Pravna praksa, letnik 2012, št. 27 (12. jul. 2012), str. 27
 2. Avtonomija verskih skupnosti ustavila tudi ESČP, Pravna praksa, letnik 2012, št. 22 (7. jun. 2012), str. 27
 3. Stereotipi o spolnih vlogah ne opravičujejo diskriminacije, Pravna praksa, letnik 2012, št. 21 (31. maj 2012), str. 36–37
 4. Zunajzakonski partner ni privilegirana priča, Pravna praksa, letnik 2012, št. 20 (24. maj 2012), str. 24–25
 5. Istospolna partnerka nima pravice do (enostavne) posvojitve, Pravna praksa, letnik 2012, št. 19 (17. maj 2012), str. 25–26
 6. Škoda zaradi zaznambe poklica prostitutka, Pravna praksa, letnik 2012, št. 18 (10. maj 2012), str. 23
 7. Do pokojnine tudi s štirimi urami tedensko, Pravna praksa, letnik 2012, št. 48 (13. dec. 2012), str. 20–21

2011

 1. Način pridobitve soglasja za sterilizacijo, Pravna praksa, letnik 2011, št. 48 (15. dec. 2011), str. 26
 2. ESČP (preveč) širi koncept družinskega in zasebnega življenja?, Pravna praksa, letnik 2011, št. 46 (1. dec. 2011), str. 21
 3. Pravica otrok do spolne vzgoje, Pravna praksa, letnik 2011, št. 41/42 (27. okt. 2011), str. 35–36
 4. Otrokova korist nad zakonsko domnevo očetovstva, Pravna praksa, letnik 2011, št. 37 (29. sep. 2011), str. 26
 5. Predolg kazenski postopek krši pravico do družinskega življenja, Pravna praksa, letnik 2011, št. 33 (1. sep. 2011), str. 28
 6. Omejevanje združitve družine, Pravna praksa, letnik 2011, št. 30/31 (18. avg. 2011), str. 32–33
 7. Prepoved gradnje minaretov je (še) dopustna, Pravna praksa, letnik 2011, št. 28/29 (21. jul. 2011), str. 34
 8. Pripoznanje očetovstva pri poslovno nesposobni osebi, Pravna praksa, letnik 2011, št. 27 (14. jul. 2011), str. 29–30
 9. Italija ni odgovorna za smrt demonstranta, Pravna praksa, letnik 2011,  št. 20 (26. maj 2011), str. 22
 10. Pri stikih z otrokom mora država upoštevati razpoložljivi čas starša, Pravna praksa, letnik 2011,  št. 17 (5. maj 2011), str. 27–28
 11. Sporna Dublinska uredba končno dobiva vsebino, Pravna praksa, letnik 2011, št. 14 (14. apr. 2011), str. 28
 12. Zasebno življenje nosečnice v konkurenci s pravico do življenja zarodka, Pravna praksa, letnik 2011, št. 2 (20. jan. 2011), str. 24–25

 

2010

 1. Obljuba varovanja zaupnih podatkov ne šteje?, Pravna praksa, letnik 2010,  št. 49/50 (16. dec. 2010), str. 30
 2. Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja vsebuje pravico do izbire priimka, Pravna praksa, letnik 2010, št. 46 (25. nov. 2010), str. 24–25
 3. Države niso dolžne priznavati cerkvenih porok, Pravna praksa, letnik 2010, št. 45 (18. nov. 2010), str. 25–26
 4. Pravica do starševskega dopusta pripada tudi moškim, Pravna praksa, letnik 2010, št. 44 (11. nov. 2010), str. 25–26
 5. Različno obravnavanje na podlagi spolne usmerjenosti, Pravna praksa, letnik 2010, št. 39 (7. okt. 2010), str. 23–24
 6. Zdravljenje proti volji posameznika krši pravico do zasebnega življenja, Pravna praksa, letnik 2010, št. 36 (16. sep. 2010), str. 27–28
 7. Istospolne zakonske zveze v luči argumenta tradicije in starševstva, Pravna praksa, letnik 2010, št. 35 (9. sep. 2010), str. 24–25

2014

 1. Iz slabega v dobro, Pravna praksa, letnik 2014,  št. 40/41 (17. okt. 2014), str. 36
 2. Zapoznela informacija je zanikana informacija, Pravna praksa, letnik 2014, št. 38 (2. okt. 2014), str. 29
 3. Prikrita delovna razmerja – nevarno izigravanje zakonodaje, Pravna praksa, letnik 2014, št. 22 (5. jun. 2014), str. 28–29
 4. Za drugačen pristop k pravu, Pravna praksa, letnik 2014, št. 18 (8. maj 2014), str. 28–29
 5. Za boljši in pravičnejši zdravstveni sistem, Pravna praksa, letnik 2014, št.16/17 (24. apr. 2014), str. 37
 6. Za večjo transparentnost javnega sektorja, Pravna praksa, letnik 2014, št. 15 (17. apr. 2014), str. 28
 7. Poklic kot hobi, Pravna praksa, letnik 2014, št. 13 (3. apr. 2014), str. 29
 8. Prezgodaj za oceno učinkov prestrukturiranja, Pravna praksa, letnik 2014, št. 11 (20. mar. 2014), str. 26–27
 9. Višina predujma ovira za upnike, Pravna praksa, letnik 2014, št. 10 (13. mar. 2014), str. 24
 10. Črne gradnje, Pravna praksa, letnik 2014, št.  6/7 (13. feb. 2014), str. 40
 11. Upanje za mlade, Pravna praksa, letnik 2014, št. 5 (6. feb. 2014), str. 32

2013

 1. Vladavina prava jedro državljanske odgovornosti, Pravna praksa, letnik 2013, št. 45 (21. nov. 2013), str. 27–28
 2. Dnevi slovenskih pravnikov 2013. (2), Pravna praksa, letnik 2013, št. 44 (14. nov. 2013), str. 14–16
 3. Dnevi slovenskih pravnikov 2013. (1.), Pravna praksa, letnik 2013, št. 42/43 (7. nov. 2013), str. 17–20
 4. Za spremembo proračuna, Pravna praksa, letnik 2013, št. 40/41 (18. okt. 2013), str. 40
 5. Vsak dohodek šteje, Pravna praksa, letnik 2013, št. 39 (10. okt. 2013), str. 32
 6. Poračuni plačnih nesorazmerij, Pravna praksa, letnik 2013, št. 38 (3. okt. 2013), str. 32
 7. Stvarne služnosti za boljše sosedske odnose, Pravna praksa, letnik 2013, št. 24/25 (20. jun. 2013), str. 36–37
 8. ZDR–1 za večje varstvo delavcev, Pravna praksa, letnik 2013, št. 23 (13. jun. 2013), str. 27–28
 9. Upokojitev pri 80–ih, Pravna praksa, letnik 2013, št. 20 (23. maj 2013), str. 26–27
 10. Za reformo inšpekcije, Pravna praksa, letnik 2013, št. 7/8 (21. feb. 2013), str. 40
 11. Zlorabe stvarnega prava ne le pri zemljiškem dolgu, Pravna praksa, letnik 2013, št. 15 (18. apr. 2013), str. 28–29
 12. Pravica do dostojne smrti, Pravna praksa, letnik 2013, št. 12 (28. mar. 2013), str. 29–30
 13. K vsebinskim in procesnim izboljšavam, Pravna praksa, letnik 2013, št. 6 (14. feb. 2013), str. 24
 14. Prenova delovne zakonodaje, Pravna praksa, letnik 2013,  št. 2 (17. jan. 2013), str. 32

2012

 1. Ključnih sprememb na področju javnih naročil ni, Pravna praksa, letnik 2012, 48 (13. dec. 2012), str. 28–29
 2. Pokojninska reforma je nujna, Pravna praksa, letnik 2012, št. 47 (6. dec. 2012), str. 29
 3. Spremembe insolvenčnega zakona prehitre, Pravna praksa, letnik 2012, št. 47 (6. dec. 2012), str. 27–28
 4. K vsebinskemu odnosu med delavcem in delodajalcem, Pravna praksa, letnik 2012, št. 46 (29. nov. 2012), str. 29
 5. Le 39 inšpektorjev in 188.000 poslovnih subjektov, Pravna praksa, letnik 2012, št. 41 (22. nov. 2012), str. 29
 6. Dnevi slovenskih pravnikov 2012 (2.), Pravna praksa, letnik 2012,št. 41 (8. nov. 2012), str. 16
 7. Špekulacije pri prometu z zemljišči v javni lastnini, Pravna praksa, letnik 2012, št. 23 (14. jun. 2012), str. 27–28
 8. S prekrški k represiji, Pravna praksa, letnik 2012,  št. 20 (24. maj 2012), str. 29–30
 9. Parcialna poseganja v sistemske zakone, Pravna praksa, letnik 2012, št. 20 (24. maj 2012), str. 28–29
 10. Težavna dolgotrajnost postopkov, Pravna praksa, letnik 2012, št. 16/17 (26. apr. 2012), str. 36–37
 11. Od nerazumevanja do dobrih praks, Pravna praksa, letnik 2012, št. 15 (19. apr. 2012), str. 28–29
 12. ZVEtL sproža absurdne situacije, Pravna praksa, letnik 2012, št. 5 (9. feb. 2012), str. 27
 13. Po 200 letih ODZ, Pravna praksa, letnik 2012, št. 3 (26. jan. 2012), str. 28–29

2011

 1. Neenotnost sodne prakse pri vprašanjih stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, Pravna praksa, letnik 2011, št. 48 (15. dec. 2011), str. 29
 2. Modri sodnik, psihoterapevt in superman!, Pravna praksa, letnik 2011,  št. 34 (8. sep. 2011), str. 29

Alternative, ki to niso, Pravna praksa, letnik 2012, št. 21 (2. jun. 2011), str. 27

 

Predstavitve sodb ESČP, Sodišča EU in drugih sodišč ZDA

 

2016

 1. Sprememba vere v azilnem postopku, Pravna praksa, letnik  2016, št. 19 (12. maj 2016), str. 27–28

2013

 1. Prebivališče ni pogoj za subvencijo, Pravna praksa, letnik 2013, št. 5 (7. feb. 2013), str. 28
 2. Politična pripadnost ni razlog za odpoved, Pravna praksa, letnik 2013, št. 4 (31. jan. 2013), str. 25–26
 3. Visoke kazni za nespoštovanje sodb, Pravna praksa, letnik 2013, št. 1 (10. jan. 2013), str. 24–25

2012

 1. Neopravičljive zamude pred slovenskimi sodišči, Pravna praksa, letnik 2012, št. 27 (12. jul. 2012), str. 27
 2. Avtonomija verskih skupnosti ustavila tudi ESČP, Pravna praksa, letnik 2012, št. 22 (7. jun. 2012), str. 27
 3. Stereotipi o spolnih vlogah ne opravičujejo diskriminacije, Pravna praksa, letnik 2012, št. 21 (31. maj 2012), str. 36–37
 4. Zunajzakonski partner ni privilegirana priča, Pravna praksa, letnik 2012, št. 20 (24. maj 2012), str. 24–25
 5. Istospolna partnerka nima pravice do (enostavne) posvojitve, Pravna praksa, letnik 2012, št. 19 (17. maj 2012), str. 25–26
 6. Škoda zaradi zaznambe poklica prostitutka, Pravna praksa, letnik 2012, št. 18 (10. maj 2012), str. 23
 7. Do pokojnine tudi s štirimi urami tedensko, Pravna praksa, letnik 2012, št. 48 (13. dec. 2012), str. 20–21

2011

 1. Način pridobitve soglasja za sterilizacijo, Pravna praksa, letnik 2011, št. 48 (15. dec. 2011), str. 26
 2. ESČP (preveč) širi koncept družinskega in zasebnega življenja?, Pravna praksa, letnik 2011, št. 46 (1. dec. 2011), str. 21
 3. Pravica otrok do spolne vzgoje, Pravna praksa, letnik 2011, št. 41/42 (27. okt. 2011), str. 35–36
 4. Otrokova korist nad zakonsko domnevo očetovstva, Pravna praksa, letnik 2011, št. 37 (29. sep. 2011), str. 26
 5. Predolg kazenski postopek krši pravico do družinskega življenja, Pravna praksa, letnik 2011, št. 33 (1. sep. 2011), str. 28
 6. Omejevanje združitve družine, Pravna praksa, letnik 2011, št. 30/31 (18. avg. 2011), str. 32–33
 7. Prepoved gradnje minaretov je (še) dopustna, Pravna praksa, letnik 2011, št. 28/29 (21. jul. 2011), str. 34
 8. Pripoznanje očetovstva pri poslovno nesposobni osebi, Pravna praksa, letnik 2011, št. 27 (14. jul. 2011), str. 29–30
 9. Italija ni odgovorna za smrt demonstranta, Pravna praksa, letnik 2011,  št. 20 (26. maj 2011), str. 22
 10. Pri stikih z otrokom mora država upoštevati razpoložljivi čas starša, Pravna praksa, letnik 2011,  št. 17 (5. maj 2011), str. 27–28
 11. Sporna Dublinska uredba končno dobiva vsebino, Pravna praksa, letnik 2011, št. 14 (14. apr. 2011), str. 28
 12. Zasebno življenje nosečnice v konkurenci s pravico do življenja zarodka, Pravna praksa, letnik 2011, št. 2 (20. jan. 2011), str. 24–25

2010

 1. Obljuba varovanja zaupnih podatkov ne šteje?, Pravna praksa, letnik 2010,  št. 49/50 (16. dec. 2010), str. 30
 2. Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja vsebuje pravico do izbire priimka, Pravna praksa, letnik 2010, št. 46 (25. nov. 2010), str. 24–25
 3. Države niso dolžne priznavati cerkvenih porok, Pravna praksa, letnik 2010, št. 45 (18. nov. 2010), str. 25–26
 4. Pravica do starševskega dopusta pripada tudi moškim, Pravna praksa, letnik 2010, št. 44 (11. nov. 2010), str. 25–26
 5. Različno obravnavanje na podlagi spolne usmerjenosti, Pravna praksa, letnik 2010, št. 39 (7. okt. 2010), str. 23–24
 6. Zdravljenje proti volji posameznika krši pravico do zasebnega življenja, Pravna praksa, letnik 2010, št. 36 (16. sep. 2010), str. 27–28
 7. Istospolne zakonske zveze v luči argumenta tradicije in starševstva, Pravna praksa, letnik 2010, št. 35 (9. sep. 2010), str. 24–25

NOVICE

PREDAVANJA

2019

 1. Družinski zakonik – poglavitne spremembe na področju zakonske (in zunajzakonske) zveze ter v razmerjih med starši in otroki, Tax-Fin-Lex, Ljubljana, 10. 10. 2019
 2. Vloga odvetnika v družinski mediaciji, Evropska pravna fakulteta; Jesenska šola Alternativno reševanje sporov, trendi in izzivi 21. stoletja, Ljubljana, 20. 9. 2019
 3. Letni dopust, Tax-Fin-Lex, 10. 5. 2019
 4. Regres – pravica in izplačilo, Tax-Fin-Lex, 10. 5. 2019
 5. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – problemi v praksi z vidika prepovedi konkurence, Odvetniška šola 2019, 22. mar. 2019, Portorož
 6. Novi načini urejanja premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema – »poročne« in »predporočne« pogodbe, Lexpera, 14. mar. 2019

2018

 1. »Predporočne« in »poročne« pogodbe, Odvetniška Akademija OZS, Nova Gorica, 24. april 2018
 2. »Predporočne« in »poročne« pogodbe, Ljubljanski območni zbor odvetnikov, 19. april 2018
 3. Družinska sekcija – Družinski zakonik, Odvetniška šola 2018, 14. april 2018, Portorož (moderatorka in predavateljica)
 4. Razmerja med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema po prenehanju zveze, Lexpera, 28. feb. 2018
 5. Novosti Družinskega zakonika v razmerjih med starši in otroki, Lexpera, 29. jan. 2018
 6. Novi načini urejanja premoženja med zakoncema in zunajzakonskima partnerjama, Lexpera, 25. jan. 2018

KONTAKT