Skip to content

VAS SKRBI PROPAD DOPUSTA ZA LETO 2020 ZARADI EPIDEMIJE?

Po ZDR-1 morate do konca 2020 izrabiti najmanj 2 tedna letnega dopusta, preostanek pa v dogovoru z delodajalcem do 30. 6. 21, le v redkih izjemah pa do 31. 12. 2021 (zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka).Nov zakon PKP7, ki velja od 31. 12. 2020 dalje, omogoča, da dopust za leto 2020 izrabite do 31. 12. 2021 tudi v primeru, če ga niste mogli zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19.Skrbi zaradi propada dopusta torej (trenutno) odpadejo. PKP7 je dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304