Skip to content

KREDITI V ŠVICARSKIH FRANKIH – NEPOŠTENI (NEDOPUSTNI) POGOJI

Pravdanja na temo kreditov v švicarskih frankih tečejo že šesto leto. Po različnih (dvojnih) stališčih Vrhovnega sodišča RS, ki so vzbujala vsaj dvom in (jasno) razočaranja kreditojemalcev, pa je Višje sodišče pred kratkim odločilo v korist potrošnikov in zavzelo jasno stališče, da je v notarskem zapisu zajet pogodbeni pogoj o vezanosti dolgoročnega stanovanjskega potrošniškega kredita na tujo valuto švicarski frank (CHF), nepošten in s tem nedopusten, ker ne vsebuje ustrezne omejitve valutnega tveganja.Sodišče je jasno navedlo, da je valutna klavzula, ki ni ustrezno omejena, nedopustna pogodbena vsebina. Argument banke, da so bili potrošniki seznanjeni s “tveganjem”, je sodišče zavrnilo na sledeč način: “ne zadošča le seznanjenost z možnostjo zvišanja in znižanja, ampak mora banka izrecno opozoriti potrošnika, da je sprememba cene kredita neomejena (izrecno opozorilo na neomejenost tveganja) in da je sprememba lahko tudi znatno v škodo potrošnika, tudi do te mere, da je lahko tveganje zanj neobvladljivo.”In še spektakularen zaključek: “razlaga, ki bi dopustila, da kreditiranje potrošnikov postane špekulativno poslovanje s tveganjem pojasnjenega neomejenega ogrožanja kreditojemalčevega ekonomskega položaja, izgubi razumen stik s predmetom pravnega urejanja.”