Spoznajte nas

“Želja po vsakodnevnih izzivih, nenehnemu nadgrajevanju znanja in dinamičnem delu z ljudmi me je vodila do študija prava.”

Nana Weber je leta 2003 diplomirala, leta 2010 magistrirala in leta 2013 doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2010 je diplomirala še na Akademiji za glasbo, smer glasbena pedagogika, in se ljubiteljsko že 30 let ukvarja tudi z zborovodstvom.

Ker si vedno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na eni od ljubljanskih višjih šol zadnjih osem let predava več predmetov s področja prava, v letu 2020 je postala docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti in docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede, sicer pa je od leta 2018 izvedla več kot 50 predavanj iz področij delovnega in civilnega prava za več institucij (Odvetniška Akademija, Odvetniška zbornica, Tax-Fin-Lex, Lexpera, Evropska pravna fakulteta), kar ji je tudi v največje osebno zadovoljstvo.

Je avtorica številnih člankov iz različnih pravnih področij. Leta 2018 je izšel Družinski zakonik z njenimi uvodnimi pojasnili (GV Založba, Lexpera). Je soavtorica leta 2019 izdane znanstvene monografije Komentar Družinskega zakonika (Uradni list Republike Slovenije) in avtorica knjiga Prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ki je prvi od šestih delov njene strokovne zbirke Vprašanja in odgovori iz delovnega prava (GV Založba, Lexpera), v pripravi pa so Uvodna pojasnila k Odvetniški tarifi (Uradni list Republike Slovenije).

V prostem času kolesari, teče, hodi na fitnes in jogo. Obožuje hribe in argentinski tango.


Formalna izobrazba

 • doktorica znanosti na področju civilnega prava, Pravna fakulteta v Ljubljani (2013)
 • magistrica znanosti na področju civilnega in gospodarskega prava, Pravna fakulteta v Ljubljani (2010)
 • univerzitetna diplomirana pravnica, Pravna fakulteta v Ljubljani (2003)
 • profesorica glasbe, Akademija za glasbo v Ljubljani (2010)
 • Gimnazija Maribor (1994–1998)
 • Srednja glasbena in baletna šola Maribor (1993–1997)

Dodatna izobrazba

 • pravniški državni izpit (2008)
 • državni izpit iz javne uprave (2006)
 • začetno in osnovno usposabljanje ter izpit za mediatorje (2010 in 2011)
 • dodatno usposabljanje za mediatorje (2017, 2018, 2019)
 • izpit za svetovalko za begunce (2015)
 • stalno izpopolnjevanje na področju prava

Delovne izkušnje

 • odvetnica v Odvetniški družbi Weber o.p. – d.o.o. (2017-)
 • samostojna odvetnica, Dr. Nana Weber – odvetnica (2017)
 • samostojna podjetnica, Pravne rešitve, Nana Weber s.p. (2016)
 • sekretarka v kabinetu ministra za javno upravo (2015–2016)
 • odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji, d.o.o. (2014)
 • novinarka – urednica časopisa Pravna praksa (2011–2014)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Državnem pravobranilstvu RS (2013–2014)
 • vodja projektov za delovnopravno in kadrovsko področje v HRM d.o.o. (2013)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Vrhovnem sodišču RS (2012–2013)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Višjem sodišču v Ljubljani (2011–2012)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Okrajnem kazenskem sodišču v Ljubljani (2010–2011)
 • višja svetovalka v Sektorju za nepremičnine in investicije v pravosodju, v Direktoratu za pravosodno upravo, na Ministrstvu za pravosodje (2008–2009)
 • sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2005–2007)
 • učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja in zborovodja na Osnovni šoli Mirana Jarca (2004–2005)
 • učiteljica predmetnega pouka – glasbene vzgoje in zborovodja na Osnovni šoli Zalog (2010)
 • mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana (2011–2015, 2017)
 • mediatorka v Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije (2017–)
 • svetovalka za begunce (2014–)
 • sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani (2011–)
 • predavateljica višje šole za predmete s področja prava, na višji šoli B2 (2012–)

Funkcije

 • Docentka na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana (2020-)
 • Docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze (2020 -)
 • Docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede (2020 -)
 • Mediatorka pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (2020 -)
 • Članica strokovnega sveta Odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije (2020 -)
 • Mediatorka pri Odvetniški zbornici Slovenije v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odvetniški družbi (2018-)
 • Članica komisije za preverjanje znanj svetovalcev za begunce (2017 -)
 • Mediatorka v Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije (2017–)
 • Mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana (2011–2017, 2017–)
 • Višja predavateljica za predmete poslovno, pogodbeno in gospodarsko pravo ter pravne predpise (2012 -)