Skip to content

Spoznajte nas

“Želja po vsakodnevnih izzivih, nenehnemu nadgrajevanju znanja in dinamičnem delu z ljudmi me je vodila do študija prava.”


Formalna izobrazba

 • doktorica znanosti na področju civilnega prava, Pravna fakulteta v Ljubljani (2013)
 • magistrica znanosti na področju civilnega in gospodarskega prava, Pravna fakulteta v Ljubljani (2010)
 • univerzitetna diplomirana pravnica, Pravna fakulteta v Ljubljani (2003)
 • profesorica glasbe, Akademija za glasbo v Ljubljani (2010)
 • Gimnazija Maribor (1994–1998)
 • Srednja glasbena in baletna šola Maribor (1993–1997)

Dodatna izobrazba

 • pravniški državni izpit (2008)
 • državni izpit iz javne uprave (2006)
 • začetno in osnovno usposabljanje ter izpit za mediatorje (2010 in 2011)
 • dodatno usposabljanje za mediatorje (2017, 2018, 2019)
 • izpit za svetovalko za begunce (2015)
 • stalno izpopolnjevanje na področju prava

Delovne izkušnje

 • izredna profesorica (2023-)
 • docentka na Novi unoverzi, Evropski pravni fakulteti (2020-2023)
 • odvetnica v Odvetniški družbi Weber o.p. – d.o.o. (2017-2023)
 • samostojna odvetnica, Dr. Nana Weber – odvetnica (2017)
 • samostojna podjetnica, Pravne rešitve, Nana Weber s.p. (2016)
 • sekretarka v kabinetu ministra za javno upravo (2015–2016)
 • odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji, d.o.o. (2014)
 • novinarka – urednica časopisa Pravna praksa (2011–2014)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Državnem pravobranilstvu RS (2013–2014)
 • vodja projektov za delovnopravno in kadrovsko področje v HRM d.o.o. (2013)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Vrhovnem sodišču RS (2012–2013)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Višjem sodišču v Ljubljani (2011–2012)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Okrajnem kazenskem sodišču v Ljubljani (2010–2011)
 • višja svetovalka v Sektorju za nepremičnine in investicije v pravosodju, v Direktoratu za pravosodno upravo, na Ministrstvu za pravosodje (2008–2009)
 • sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2005–2007)
 • učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja in zborovodja na Osnovni šoli Mirana Jarca (2004–2005)
 • učiteljica predmetnega pouka – glasbene vzgoje in zborovodja na Osnovni šoli Zalog (2010)
 • mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana (2011–2015, 2017)
 • mediatorka v Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije (2017–)
 • svetovalka za begunce (2014–)
 • sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani (2011–)
 • predavateljica višje šole za predmete s področja prava, na višji šoli B2 (2012–)

Funkcije

 • Predstojnica katedre za alternativno reševanje sporov na Novi univerzi (December 2021 -)
 • Članica državne izpitne komisije za pravniški državni izpit za področje civilnega materialnega in procesnega prava (2021 -)
 • Izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (2021 -)
 • Docentka na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana (2020-)
 • Docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze (2020 -)
 • Docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede (2020 -)
 • Mediatorka pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (2020 -)
 • Članica strokovnega sveta Odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije (2020 -)
 • Mediatorka pri Odvetniški zbornici Slovenije v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odvetniški družbi (2018-)
 • Članica komisije za preverjanje znanj svetovalcev za begunce (2017 -)
 • Mediatorka v Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije (2017–)
 • Mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana (2011–2017, 2017–)
 • Višja predavateljica za predmete poslovno, pogodbeno in gospodarsko pravo ter pravne predpise (2012 -)