Skip to content

Civilno pravo

 • sestava in pregled pogodb raznovrstnih pogodb
 • odškodnine
 • zemljiškoknjižni postopki
 • izvedba vseh potrebnih postopkov pri pridobivanju raznih soglasij in dovoljenj pri upravnih organih v zvezi s prenosi lastninske pravice na nepremičninah
 • motenje posesti
 • služnosti
 • hipoteke
 • ureditev meje
 • najemna razmerja
 • sporazumi o delitvi skupnega ali solastnega premoženja
 • etažna lastnina
 • bančne garancije, menice
 • osebna zavarovanja obveznosti
 • neupravičena obogatitev
 • pravilne izpolnitve poslovnih obveznosti
 • dolžniško upniška razmerja