Skip to content

Dedno pravo

 • pravno svetovanje pri izbiri najustreznejšega prenosa lastninske pravice na potomce:
  • darilna pogodba
  • izročilna pogodba
  • pogodba o dosmrtnem preživljanju
  • pogodba o preužitku
  • oporoka
 • sestava oporok in razlaga zakonitega načina dedovanja
 • zapuščinski postopki in zastopanje v zapuščinskih postopkih
 • sestava različnih izjav oz. sporazumov
  • odpoved dedovanju
  • razdedinjenje/razdelitev solastnine