07
Jan2019

Deložacija

NIZEK DOLG NE BO RAZLOG ZA DELOŽACIJO:
Odbor za pravosodje je za obravnavo na plenarni seji 2.2.2018 pripravil novelo zakona o izvršbi, s katero bi preprečili možnost, da sodišče na dražbi proda dolžnikov dom, ko je dolg nizek.

Gre za reševanje t.i. socialnih izvršb, ko prihaja do deložacij zaradi nizkih zneskov, ki jih dolgujejo dolžniki. Med drugim novela zato določa, da morajo sodišča v takih primerih upoštevati sorazmernost, predvideva večjo vključevanje centrov za socialno delo in možnost odložitve izvršbe, če obstaja realna možnost, da bo dolg poplačan.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.