Civilno pravo

 • sestava in pregled pogodb raznovrstnih pogodb (npr. kupoprodajna, gradbena, mandatna,komisijska, posredniška, darilna, menjalna …)
 • odškodnine (zahtevki proti zavarovalnicam, sestava odškodninskih tožb)
 • zemljiškoknjižni postopki (vpisi pravic v zemljiško knjigo)
 • izvedba vseh potrebnih postopkov pri pridobivanju raznih soglasij in dovoljenj pri upravnih organih (upravne enote, Sklad kmetijskih zemljišč, MORS…) v zvezi s prenosi lastninske pravice na nepremičninah
 • motenje posesti
 • služnosti
 • hipoteke
 • ureditev meje
 • najemna razmerja
 • sporazumi o delitvi skupnega ali solastnega premoženja
 • etažna lastnina (vpisi etažne lastnine, določitev pripadajočega zemljišča, vodenje zbora etažnih lastnikov, pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij)
 • bančne garancije, menice
 • osebna zavarovanja obveznosti (pristop k dolgu, poroštvo)
 • neupravičena obogatitev
 • pravilne izpolnitve poslovnih obveznosti
 • dolžniško upniška razmerja
Zadnje objave