Izvršbe

  • preverjanje dolžnikov
  • vlaganje predlogov za izvršbo v elektronski in pisni obliki, vodenje, sledenje in
  • aktiviranje posameznih izvršilnih sredstev tekom izvršilnega postopka
  • zavarovanje še ne izvršljivih zahtevkov
  • odkupi, asignacije in cesije terjatev
Zadnje objave