Skip to content

Družinsko pravo

 • ureditev medsebojnih razmerij pri prenehanju zakonske zveze ali zunajzakonske skupnostI
  • stiki z otroki
  • preživnine (sestava zahtevkov, izterjava)
  • razdelitev premoženja
 • postopki, povezani z uveljavljanjem preživnine
 • postopki izpodbijanja očetovstva ali materinstva
 • postopki ugotavljanja očetovstva
 • odgovornost zakonca za dolgove
 • sestava tožb za razvezo zakonske zveze
 • sestava predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze