Skip to content

Družinsko pravo

  • ureditev medsebojnih razmerij pri prenehanju zakonske zveze ali zunajzakonske skupnostI
    • stiki z otroki
    • preživnine (sestava zahtevkov, izterjava)
    • razdelitev premoženja